Федерация футбола Туркменистана

  • Turkmen
  • Русский


Arhiv

 

ПРИЗЕРЫ ЧЕМПИОНАТОВ, РОЗЫГРЫШЕЙ КУБКА И «НАЙБАШЫ КУБОГЫ» ТУРКМЕНИСТАНА 1992-2017

 

 

Команды

Чемпионаты Туркменистана

Розыгрыши Кубка Туркменистана

Розыгрыши

«Найбашы Кубогы»

Чемпион

II место

III место

Обладатель

Финалист

Обладатель

Участник

 

 

1

 

 

«КОПЕТДАГ»

(Ашхабад)

1992

1998/1999

 

1992

1995

 

 

1993

2001

 

1993

2005

 

 

1994

 

 

1994

2006

 

 

1995

 

 

1996

 

 

 

1997/1998

 

 

1997

 

 

 

2000

 

 

2000

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

«БАЛКАН»

(Балканабат)

2004

1992

1993

2003

1992

2006

2012

2010

2000

1995

2004

1998

2010

 

2011

2003

2001

2010

1999

2011

 

2012

2006

2005

2012

2001

 

 

 

2009

2007

 

2014

 

 

 

2013

2008

 

 

 

 

 

2015

 

 

 

 

 

 

2016

 

 

 

 

 

 

3

 

«ЕДИГЕН» (МТТУ)

(Ашхабад)

2005

2007

2012

2006

2008

2005

2006

2006

2008

 

2011

2012

2009

2011

2009

2011

 

 

 

2012

2013

2013

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

«НИСА»

(Ашхабад)

1998/1999

1994

1997/1998

1998

1996

 

 

2001

1995

2000

1999

1997

 

 

2003

2002

 

2001

2000

 

 

 

2004

 

 

2003

 

 

 

5

 

«АШГАБАТ»

(Ашхабад)

2007

 

2006

 

2011

2007

2008

2008

 

2011

 

2016

 

2016

 

 

2015

 

 

 

 

 

 

6

 

 

«АЛТЫН АСЫР»

(Ашхабад)

2014

2010

2013

2009

2010

2014

2009

2015

 

 

2015

2013

2015

2010

2016

 

 

2016

 

2016

 

2017

 

 

 

 

 

 

 

7

 

«ШАГАДАМ»

(Туркменбаши)

2002

 

2003

2007

2002

 

2007

 

 

2014

 

2015

 

2015

 

 

2017

 

2017

 

 

 

8

 

«МЕРВ»

(Мары)

 

2012

1994

2005

1993

2008

2005

 

 

2004

2008

2007

 

 

 

 

2009

 

2009

 

 

 

9

 

«АХАЛ»

(Ахалский вел.)

 

2014

1992

2013

 

2013

2014

 

2017

 

2014

 

 

 

 

 

 

2017

 

 

 

10

«ЛЕБАП»

(Туркменабат)

 

 

2002

2002

 

 

 

 

 

2010

 

 

 

 

11

«ТУРАН»

(Дашогуз)

 

 

 

1995

1994

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

«ДАГДАН»

(Ашхабад)

 

1997/1998

1998/1999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

«БЮЗМЕЙИН»

(Абадан)

 

1993

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

«АСУДАЛЫК»

(Ашхабад)

 

 

 

 

2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

«ЭНЕРГЕТИК»

(Марыйский вел.)

 

 

2016