Türkmenistanyň Futbol Federasiýasy

  • Turkmen
  • Русский


2002-2003-nji ýylda doglanlaryň arasynda geçirilen “Türkmenistan rowaçlygyň Watany” atly ýaryşynyň ýeňijilerini sylaglanyş dabarasy - suratlarda