Türkmenistanyň Futbol Federasiýasy

  • Turkmen
  • Русский


Türkmenistanyň hem-de Kuweýtiň milli ýygyndylarynyň resmi wekilleriniň gatnaşmagynda пусшкшдут ýörite ýygnak suratlarda