Türkmenistanyň Futbol Federasiýasy

  • Turkmen
  • Русский


Türkmenistanyň milli ýygyndysy

 

Türkmenistanyň futbol boýunça milli ýygyndy toparynyň SANAWY:

Familiýasy, ady

Topary

Orazmuhammedow Mämmet (d)

“Altyn Asyr”

Batyrow Gurbangeldi

“Altyn Asyr”

Saparow Mekan

“Altyn Asyr”

Geldiýew Serdar

“Altyn Asyr”

Hojaýew Resul

“Altyn Asyr”

Annadurdyýew Altymyrat

“Altyn Asyr”

Bagtyýar Gürgenow

“Altyn Asyr”

Ylýasow Wezirgeldi

“Ahal”

Söýunow Şöhrat

“Ahal”

Bäşimow Abdy

“Ahal”

Gurbanow Merdan

“Ahal”

Aşyrow Gurbanguly

“Ahal”

Babaýew Batyr (d)

“Ahal”

Beknazarow Mirza

“Ahal”

Durdyýew Didar

“Ahal”

Annagulyýew Güýçmyrat

“Aşgabat”

Seýitmuhammedow Döwletmyrat

“Köpetdag”

Diniýew Meýlis

“Köpetdag”

Japarow Rahat (d)

“Köpetdag”

Magtymow Yhlas

“Şagadam”

Orazsähedow Wahyt

“Dordoý” (Gyrgyz Respublikasy)

Amanow Arslanmyrat

“Lokomotiw” (Özbegistan)

Geworkýan Artur

“Persib Bandung” (Indoneziýa)

Seýdiýew Çaryýarguly

Toparyň ýolbaşçysy

 

Ante Mişe

Toparyň baş tälimçisi

 

Sandro Tomiç

Toparyň tälimçisi

 

Belyh Maksim

Toparyň tälimçisi

 

Garaýew Begenç

Toparyň tälimçisi