Türkmenistanyň Futbol Federasiýasy

  • Turkmen
  • Русский


SONKY HABARLAR

Habarlar

 

Geçen möwsümde “Ahalyň” düzüminde ýurdumyzyň futbol çempionatynda kümüş medala mynasyp bolan Myrat Annaýew bilen Begenç Akmämmedow “Altyn Asyr” toparynyň düzümine goşuldylar.

 

Birleşen Arap Emirliklerinde futbol boýunça dowam edýän Aziýanyň Kubogynda 1/8 finala çykan ýygyndylar belli boldy.

 

Türkmenistanyň milli ýygyndysy Abu-Dabiniň « Mohammed bin Zayed stadium» stadionynda oýundan öňki resmi türgenleşigini geçirdi.

 

Türkmenistanyň milli ýygyndysy Aziýa Kubogynyň toparçalaýyn bäsleşiginiň soňky tapgyrynyň duşuşygyny Omanyň ýygyndy toparynyň garşysyna geçirer.

 

Türkmenistanyň milli ýygyndysynyň agzalary Aziýanyň Kubogynyň toparçalaýyn bäsleşiginiň üçünji tapgyrynynyň duşuşygyny geçirmek üçin Abu-Dabi şäherine geldi. Milli ýygyndymyz bu şäherde ýerleşýän «Park Rotana» myhmanhanasynda düşledi.

 

Şu gün, 13-njy ýanwarda Türkmenistanyň milli ýygyndysy BAE-de geçirilýän Aziýanyň Kubogynda ikinji tapgyryň duşuşygyny geçirer.