Türkmenistanyň Futbol Federasiýasy

  • Turkmen
  • Русский


Habarlar

 

Türkmenistanyň Futbol federasiýasynyň Eminler bölümi futbol çempionatymyzyň 27-nji tapgyrynyň eminlerini belli etdi.

 

Türkmenistanyň Kubogy ugrundaky bäsleşigiň aýgytlaýjy duşuşygynda ýurdumyzyň çempiony “Altyn Asyr” hem-de “Ahal”  toparlary duşuşarlar.

 

Bu hepde türkmenistanly futbol janköýerlerine “Real Madrid”, “Barselona”, “Milan”, PSŽ... ýaly dünýä futbolunyň öňbaşçy toparlarynyň oýunlaryna tomaşa etmäge mümkinçilikleri bar.

 

 

Türkmenistanyň Sport  we ýaşlar syýasaty ministrligi bilen Türkmenistanyň Futbol federasiýasynyň bilelikde guramagynda 2006-nji ýylda doglan ýetginjekleriň arasynda futbol boýunça Türkmenistanyň çempionaty geçirilýär.

 

Türkmenistanyň Futbol federasiýasynyň Eminler bölümi ýurdumyzyň Kubogynyň ýarym finallarynyň jogap duşuşyklarynyň eminlerini belledi.

 

Aziýanyň Futbol Konfederasiýasynyň hem-de Türkmenistanyň Futbol federasiýasynyň bilelikde guramagynda paýtagtymyzda “ Level 1A ” derejeli ygtyýarnamany almak ugrunda  tälimçilik kursuna badalga berildi.

 

Şu gün, 30-njy noýabrda birinji liga wekilçilik edýän toparlaryň gatnaşmagynda Türkmenistanyň çempionatynda üstünlik gazanan toparlaryň sylaglanyş dabarasy geçirildi.

 

26-njy tapgyryň jemleýji duşuşygy geçirilip, onda “Ahal” öz meýdanynda Türkmenbaşy şäheriniň “Şagadamyny” kabul etdi.