Türkmenistanyň Futbol Federasiýasy

  • Turkmen
  • Русский


Habarlar

 

Özbegistanyň Futbol Assosiasiýasynyň habar bermegine görä, bu ýurduň milli ýygyndysy Aziýa Kubogy-2019-yň öňüsyrasy güýçli ýygyndylar bilen ýoldaşlyk duşuşyklarynyň birnäçesini geçirer.

 

“Gyzylgum” toparynyň türkmenistanly legioneri Artur Geworkýan 22-nji tapgyryň çäginde “Nowbahar” topary bilen geçirilen duşuşykda netijeli urgy geçirmegi başardy.

 

Türkmenistanly FIFA-nyň emini Çarymyrat Gurbanow hem-de Pälwan Pälwanow Indoneziýada dowam edýän Aziýa oýunlaryň toparçalaýyn oýnunda eminlik etmäge mümkinçilik aldylar.

Türkmeistanyň futbol çempionatynyň 17-nji tapgyrynyň ýatdagalyjy duşuşygy paýtagtymyzda geçirilip, onda “Köpetdag” ýaryş tertibiniň öňbaşçysy “Ahaly” 2:0 hasabynda ýeňlişe sezewar etdi.

 

FIFA-nyň resmi saýtynda şu gün futbol boýunça milli ýygyndylaryň arasynda täzelenen sanaw çap edildi.

 

Türkmenistanyň futbol çempionatynyň 17-nji tapgyrynyň birinji duşuşygy geçirilip, deňlik hasaba alyndy. Paýtagtymyzyň “Aşgabat” stadionynda geçirilen duşuşykda “Aşgabat” topary Marynyň “Energetigini” kabul etdi.