Türkmenistanyň Futbol Federasiýasy

  • Turkmen
  • Русский


Habarlar

 

Bu hepde türkmenistanly futbol janköýerlerine “Atletiko Madrid”, “Inter”, PSŽ... ýaly dünýä futbolunyň öňbaşçy toparlarynyň oýunlaryna tomaşa etmäge mümkinçilikleri bar.

 

 

23-nji oktýabrda Mary şäheriniň “Energetik” stadionynda 17-nji tapgyryň wagty süýşürilen duşuşygy geçiriler.

Bu duşuşykda “Energetik” öz meýdanynda ýaryş tertibiniň öňbaşçysy “Altyn Asyry” kabul eder.

 

Ýokary liganyň futbol klublarynyň ýaşlar düzümleriniň gatnaşmagyndaky futbol boýunça Türkmenistanyň birinjiliginiň jemleýji, 14-nji tapgyrynyň duşuşyklary geçirildi.

 

Türkmenistanyň milli ýygyndysy Aziýa çempionaty – 2020-niň saýlama tapgyryna gatnaşar.

 

Şu gün üç duşuşyk bilen ýurdumyzyň futbol çempionatynyň üçünji aýlawynyň soňky tapgyryna badalga berildi.

 

20-njy oktýabrda ýokary liganyň futbol klublarynyň ýaşlar düzümleriniň gatnaşmagyndaky futbol boýunça Türkmenistanyň birinjiliginiň jemleýji, 14-nji tapgyrynyň duşuşyklary geçiriler.

 

 

19.10.2019 ý. (şenbe)

“Şagadam” – “Nebitçi”

Geçirilýän ýeri: “Şagadam” stadiony (Türkmenbaşy ş.)