Türkmenistanyň Futbol Federasiýasy

  • Turkmen
  • Русский


Ýarym finalçylar belli boldy

 

Futzal boýunça Türkmenistanyň Kubogy ugrundaky bäsleşigiň ýarym finalçylary belli boldy.

Türkmenistanyň Kubogy ugrundaky bäsleşiginiň ýarym finallarynda “Talyp sport” – “Daýhanbank” hem-de “Migrasiýa” – “Deňizçi” toparlary duşuşarlar. Utulan-çykdy görnüşinde geçirilýän Kubok bäsleşiginiň ýarym finallarynyň birinji duşuşyklary 15-nji, jogap oýunlary bolsa 16-njy noýabrda geçiriler.

 Welaýatlarymyza hem-de paýtagtymyza wekilçilik edýän toparlaryň 17-siniň gatnaşmagynda geçirilýän kubok ýaryşy 18-nji noýabra çenli dowam eder.

 

Çärýek finalyň jogap duşuşyklarynyň netijeleri:

 “Nesil” – “Talyp sport”                     – 1:2 (1:3)

 “Senagatbank” – “Daýhanbank”       – 5:4, j.u 3:4 (0:1)

 “Migrasiýa” – “Köpetdag”                – 2:2, j.u 3:2 (1:1)

 “Oguzhan” – “Deňizçi”                     – 1:3 (3:3)

 

Ýarym finalyň birinji duşuşyklary (15.11.2019 ý.):

10:00   “Talyp sport” – “Daýhanbank”

11:30   “Migrasiýa” – “Deňizçi”