Türkmenistanyň Futbol Federasiýasy

  • Turkmen
  • Русский


Ýetginjekleriň arasyndaky futbol birinjiliginiň ýarym finalçylary belli boldy

 

Aşgabat şäherinde 2005-nji ýylda doglan ýetginjekleriň arasynda dowam edýän futbol boýunça ýurdumyzyň birinjiliginde ýarym finala çykan toparlar belli boldy.

 Türkmenistanyň Futbol federasiýasy bilen Tütkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň bilelikde guraýan birinjiligine welaýatlarymyzyň ähli künjegine wekilçilik edýän toparlaryň 5-siniň (“Ahal”, “Balkan”, “Daşoguz”, “Lebap”, “Mary”) bilen birlikde paýtagtymyzyň 3 toparynyň (“Aşgabat”, GOÝÇÝSM, “Köpetdag”) gatnaşýandygyny ýatladýarys.

Paýgatymyzyň Gökje ýaşaýyş jaý toplumynyň sport desgasynda geçirilýän bäsleşigiň ýarym finalynda “Balkan” – “Aşgabat” hem-de “Ahal” – GOÝÇÝSM toparlary güýç synanyşarlar.

Çempionatyň ýeňijisi 13-nji sentýabrda kesgitlener.

 

III tapgyryň geçirilen duşuşyklary:

“A” topar

 “Lebap” – “Ahal” – 0:0

 “Balkan”– “Daşoguz” – 1:2

“B” topar

 “Aşgabat” –“Mary” – 1:0

 “Köpetdag” –GOÝÇÝSM – 0:15

 

“A” topar

T/b

Toparlar

O

Ý

D

U

T

U

1

“Balkan”

3

2

0

1

7-5

6

2

“Ahal”

3

1

1

1

7-2

4

3

“Lebap”

3

1

1

1

3-4

4

4

“Daşoguz”

3

1

0

2

2-8

3

 

“B” topar

T/b

Toparlar

O

Ý

D

U

T

U

1

GOÝÇÝSM

3

3

0

0

22-0

9

2

“Aşgabat”

3

2

0

1

4-3

6

3

“Mary”

3

1

0

2

5-6

3

4

“Köpetdag”

3

0

0

3

1-23

0

Bellik: O-oýun, Ý-ýeňiş, D-deňlik, U-utulyş, T-top, U-utuk

 

Ýarym final duşuşyklary (11.09.2019 ý.):

“A” topar

09:00  “Balkan” – “Aşgabat”

10:30  “Ahal” –  “GOÝÇÝSM”

 

5-nji orun ugrunda duşuşyk:

12:00  “Lebap” – “Mary”

 

7-nji orun ugrunda duşuşyk:

13:30  “Daşoguz” – “Köpetdag”