Türkmenistanyň Futbol Federasiýasy

  • Turkmen
  • Русский


Habarlar

 

Ýaşlar ýygyyndylarynyň gatnaşmagyndaky Merkezi-Aziýanyň Futbol Assosiasiýasynyň (CAFA) çempionatynyň jemleýji duşuşyklary geçirildi. Onuň netijesinde ýurdumyzyň ýaşlar ýygyndysy (U19) toplan bir utugy bilen bäşinji orny eýeledi.

 

Paýtagtymyzyň “Nusaý” stadionynda ýurdumyzyň Kubok bäsleşiginiň çärýekfinalynyň birinji duşuşygy geçirildi.

 

Aziýanyň Futbol Konfederasiýasynyň hem-de Türkmenistanyň Futbol federasiýasynyň bilelikde guramagynda paýtagtymyzda “B” kategoriýany almak ugrunda  geçirilýän tälimçilik kursunyň ikinji güni amaly sapaklar bilen başlandy.

 

Ýurdumyzyň futbol boýunça Kubogynyň çärýekfinalynyň birinji duşuşyklarynyň eminleri bellenildi.

 

Ýurdumyzyň futbol çempionatynyň 16-njy tapgyrynyň jemleýji duşuşygynda paýtagtymyzyň “Aşgabady” “Energetigi” kabul etdi.