Türkmenistanyň Futbol Federasiýasy

  • Turkmen
  • Русский


“Altyn Asyr II” eýeleýän birinji ornunda galdy

 

Ýokary liganyň futbol klublarynyň ýaşlar düzümleriniň gatnaşmagyndaky futbol boýunça Türkmenistanyň birinjiliginiň 8-nji tapgyrynyň duşuşyklary geçirildi.

Bu tapgyryň duşuşygynda myhmançylykda “Nebitçi II” toparyndan uly hasap bilen üstün çykan “Altyn Asyr II” topary ýaryş tertibinde eýeleýän birinji ornuny saklap galdy.

Öz meýdanynda “Energetigiň” ýaşlar düzümini ýeňlişe sezewar eden “Köpetdag II” topary ikinji orunda ornaşmagy başardy.

 

Geçirilen duşuşyklaryň netijeleri:

VIII tapgyr:

Oýun 29.

8-nji sentýabr (ýe.)

“Nebitçi” II – “Altyn Asyr” II

2-5

Oýun 30.

8-nji sentýabr (ýe.)

“Köpetdag” II– “Energetik” II

3-2

Oýun 31.

8-nji sentýabr (ýe.)

“Merw” II– “Şagadam”II

0-0

Oýun 32.

8-nji sentýabr (ýe.)

“Aşgabat” II –“Ahal” II

2-1

 

Çempionatyň tablisasy VIII tapgyrdan soň:

 

T/b

Toparlar

O

Ý

D

U

T

U

1.

“ALTYN ASYR” II

8

8

0

0

27-5

24

2.

“KÖPETDAG” II

8

6

0

2

17-11

18

3.

“ŞAGADAM” II

8

3

2

3

12-15

11

4.

“ENERGETIK” II

8

3

1

4

16-14

10

5.

“NEBITÇI” II

8

3

1

4

14-17

10

6.

“AŞGABAT” II

8

2

2

4

11-17

8

7.

“MERW” II

8

1

2

5

5-17

5

8.

“AHAL” II

8

1

2

5

7-13

5

 

Indiki tapgyr duşuşyklary:

IX tapgyr:

Oýun 33.

15-nji sentýabr (ýe.)

“Merw” II– “Nebitçi” II

Oýun 34.

15-nji sentýabr (ýe.)

“Şagadam” II – “Köpetdag” II

Oýun 35.

15-nji sentýabr (ýe.)

“Energetik”II– “Aşgabat” II

Oýun 36.

15-nji sentýabr (ýe.)

“Ahal” II – “Altyn Asyr” II

 

Iň köp top geçirenler:

1.

Myradow Begençmyrat

“Altyn Asyr” II  –

10 top

2.

Myratberdiýew Rahman

“Altyn Asyr” II  –

6 top

3.

Ataýew Nepesgeldi

“Köpetdag” II  –

6 top