Türkmenistanyň Futbol Federasiýasy

  • Turkmen
  • Русский


“Köpetdag II” birinji orny eýelemegini dowam edýär

 

Birinji liga toparlaryň arasynda Aşgabat şäheriniň zolaklaýyn bäsleşiginiň 7-nji tapgyrynyň duşuşyklary geçirildi. Bu tapgyrda “Amatly Galany” kabul eden ýaryş tertibiniň öňbaşçysy “Köpetdag II” topary 3:1 hasabynda ýeňiş gazandy. Gazanan wajyp ýeňşinden soň bu topar 17 utuk toplap, ýaryş tertibindäki eýeleýän birinji ornuny saklap galdy.

Birinji orun ugrunda ýiti göreş alyp barýan “Kerwen” bilen “Hazyna” toparlary bu tapgyrda özara duşuşdylar. Geçirilen duşuşyk 1:1 hasabynda deňlikde tamamlandy.

Geçirilen duşuşyklaryň netijeleri:

VII tapgyr:

08.10.2018 ý. (duşenbe)

 

19.

“Bürgüt”–“Daýhanbank”

– ; +

20.

“Köpetdag-II” – “Amatly Gala”

3-1

21.

“Kerwen” – “Hasyl”

1-1

 

Birinjiligiň VII tapgyrdan soň tablisasy:

T/b

Toparlar

O

Ý

D

U

Top

U

1

“Köpetdag-II” - TIIM

7

5

2

0

16-4

17

2

“Kerwen” - TDUweAI

7

4

2

1

12-9

14

3

Bürgüt” - FSM

7

4

0

3

13-15

12

4

“Hasyl” - TOHU

7

3

2

2

20-17

11

5

“Daýhanbank”

7

1

0

6

12-11

3

6

“Amatly Gala” - Ahal welaýaty

7

1

0

6

8-25

3

 

Indiki geçiriljek duşuşyklar:

VIII tapgyr:

15.10.2018 ý. (duşenbe)

 

22.

“Daýhanbank” – “Kerwen”

– ; +

23.

“Hasyl” – “Köpetdag-II”

 

24.

“Amatly Gala”–“Bürgüt”

 

 

Iň köp top geçiren:

1.

Hallyýew Rahman

“Daýhanbank”   –

5 top