Türkmenistanyň Futbol Federasiýasy

  • Turkmen
  • Русский


Aziýa Kubogy-2019: Türkmenistanyň milli ýygyndysynyň düzüminde çykyş etjek 23 oýunçy mälim edildi

 

RESMI: Türkmenistanyň milli ýygyndysynyň hatarynda Aziýa Kubogy 2019-yň final tapgyrynda çykyş etjek 23 futbolçy belli boldy.

Aziýa Kubogynyň final tapgyrynda ýygyndymyzyň hatarynda çykyş etjek oýunçylaryň arasynda paýtagtymyzyň «Altyn Asyrynyň» oýunçylary agdyklyk edýär. Bu sanawda «Altyn Asyryň» 11 oýunçysyna orun tapylypdyr. Ýurdumyzyň wise-çempiony «Ahal» 7 oýunçy bilen sanawa goşulypdyr. Sanawa goşulan oýunçylaryň biri Türkmenbaşynyň «Şagadamynda» çykyş edýär. 23 oýunçynyň 4-si bolsa daşary ýurtlaryň futbol çempionatlarynda (Özbegistan, Çehiýa, Gyrgyz Respublikasy, Indoneziýa) çykyş edýärler.

Ýeri gelende aýtsak, futbol boýunça Aziýa Kubogyny eýelemek ugrundaky ýaryşyň final bölegi 2019-njy ýylyň 5-nji ýanwary-1-nji fewraly aralygynda BAE-de geçiriler. “F” toparçasynda çykyş edýän Türkmenistanyň milli ýygyndysynyň garşydaşlary Omanyň, Ýaponiýanyň hem-de Özbegistanyň ýygyndylary bolar.

 

23 oýunçydan ybarat sanaw:

Ady, familiýasy

Orny

Boýy

kg

Topary

1

Orazmuhammedow Mämmet

derwezeçi

188

95

FK “Altyn Asyr”

2

Babajanow Zafar

goragçy

178

72

FK “Altyn Asyr”

3

Annagulyýew Güýçmyrat

goragçy

188

77

FK “Ahal”

4

Saparow Mekan

goragçy

183

82

FK “Altyn Asyr”

5

Ylýasow Wezirgeldi

goragçy

183

77

FK “Ahal”

6

Batyrow Gurbangeldi

goragçy

170

64

FK “Altyn Asyr”

7

Amanow Arslan

ýarymgoragçy

174

72

FK “Buhoro”

8

Mingazow Ruslan

ýarymgoragçy

175

69

FK “Pribram”

9

Orazsähedow Wahyt

hüjümçi

187

85

FK “Altyn Asyr”

10

Muhadow Süleýman

hüjümçi

177

72

FK “Ahal”

11

Ýakşiýew Murat

hüjümçi

177

70

FK “Altyn Asyr”

12

Annaorazow Serdar

goragçy

185

73

FK “Altyn Asyr”

13

Gurbanow Merdan

ýarymgoragçy

168

65

FK “Ahal”

14

Ilýa Tamurkin

ýarymgoragçy

187

74

FK “Alga”

15

Titow Mihail

hüjümçi

188

81

FK “Altyn Asyr”

16

Babaýew Batyr

derwezeçi

184

79

FK “Ahal”

17

Annadurdyýew Altymyrat

hüjümçi

181

76

FK “Altyn Asyr”

18

Geldiýew Serdar

ýarymgoragçy

190

84

FK “Altyn Asyr”

19

Ataýew Ähmet

ýarymgoragçy

187

87

FK “Persela Lamongan”

20

Annaýew Myrat

hüjümçi

177

68

FK “Ahal”

21

Hojaýew Resul

ýarymgoragçy

170

69

FK “Altyn Asyr”

22

Gorbunow Nikita

derwezeçi

185

78

FK “Şagadam”

23

Orazalyýew Döwran

ýarymgoragçy

174

75

FK “Ahal”