Türkmenistanyň Futbol Federasiýasy

  • Turkmen
  • Русский


Futbol boýunça Türkmenistanyň Kubogynyň ¼ finalynyň jogap duşuşyklarynyň eminleri bellenildi

 

18.09.2019 (çarşenbe)

“Nebitçi” – “Altyn Asyr”

Geçirilýän ýeri: “Sport toplumy” stadiony (Balkanabat ş.)

Başlanýan wagty: 17:30

Duşuşygyň emini: A.Goşşanow (Tejen ş.)

Kömekçi eminler: E.Ýazmyradow (Aşgabat ş.), A.Jumaýew (Aşgabat ş.)

Ätiýaçdaky emin: E.Annamyradow (Balkanabat ş.)

Gözegçi emin: M.Işmuhammedow (Aşgabat ş.)

Birinji duşuşyk: “Altyn Asyr” – “Nebitçi” – 1:0

 

 

 

 “Aşgabat” – “Energetik”

Geçirilýän ýeri: “Nusaý” stadiony (Aşgabat ş.)

Başlanýan wagty: 17:00

Duşuşygyň emini: R.Mämmedow (Aşgabat ş.)

Kömekçi eminler: Ş.Hydyrow (Balkanabat ş.), S.Gurbanow (Balkanabat ş.)

Ätiýaçdaky emin: M.Allaberdiýew (Aşgabat ş.)

Gözegçi emin: A.Sapaýew (Daşoguz ş.)

Birinji duşuşyk: “Energetik” – “Aşgabat” – 0:2

 

 “Köpetdag” – “Şagadam”

Geçirilýän ýeri: “Köpetdag” stadiony (Aşgabat ş.)

Başlanýan wagty: 17:30

Duşuşygyň emini: B.Allaberdiýew (Aşgabat ş.)

Kömekçi eminler: M.Nurberdiýew (Aşgabat ş.), H.Abdiýazow (Daşoguz ş.)

Ätiýaçdaky emin: Ý.Jumamyradow (Aşgabat ş.)

Gözegçi emin: R.Pälwanow (Daşoguz ş.)

Birinji duşuşyk: “Şagadam” – “Köpetdag” – 0:0

 

 

“Merw” – “Ahal”

Geçirilýän ýeri: “Sport toplumy” stadiony (Mary ş.)

Başlanýan wagty: 16:30

Duşuşygyň emini: R.Ereşow (Türkmenabat ş.)

Kömekçi eminler: B.Atdyýew (Tejen ş.), N.Garajaýew (Aşgabat ş.)

Ätiýaçdaky emin: R.Isaýew (Mary ş.)

Gözegçi emin: H.Rejepow (Aşgabat ş.)

Birinji duşuşyk: “Ahal” – “Merw” – 2:0