Türkmenistanyň Futbol Federasiýasy

  • Turkmen
  • Русский


Merkezi duşuşyk deňlikde tamamlandy

 

Ýurdumyzyň Bitaraplyk baýramy mynasybetli Türkmenistanyň Futbol federasiýasy tarapyndan 2004-nji ýylda doglan ýetinjek futbolçylaryň arasynda geçirýän futbol ýaryşynyň dördünji tapgyrynyň duşuşyklary geçirildi. Dördünji tapgyryň merkezi duşuşygy ýaryş tertibiniň öňbaşçylary “Bagyr” bilen FSM toparlarynyň arasynda geçirilip, 0:0 hasabynda deňlikde tamamlandy.

Gatnaşýan toparlar:

1.

Geljekki olimpiýaçylaryň ýöriteleşdirilen
çagalar-ýetginjekler sport mekdebi (GOÝÇÝSM)

2.

Futbol sport mekdebi (FSM)

3.

“Bagyr” 3-nji toplumlaýyn sport mekdebi

4.

“Gökje” 3-nji toplumlaýyn sport mekdebi

5.

“Ahal”  Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň sport mekdebi

6.

“Olimp” orta sport mekdebi

 

I tapgyryň netijeleri:

1.

10:00

GOÝÇÝSM – “Olimp” – 4-3

2.

12:00

FSM – “Ahal”               – 2-1

3.

10:00

“Gökje” – “Bagyr”        – 2-4

 

II tapgyryň netijeleri:

4.

10:00

 “Olimp” – “Gökje”      – 0-4

5.

10:00

“Ahal” – “Bagyr”          – 1-2

6.

14:00

GOÝÇÝSM – FSM      – 0:2

 

III tapgyryň netijeleri:

7.

10:00

   FSM– “Olimp”                       – 3:1

8.

10:00

“Bagyr” – GOÝÇÝSM             – 2:1

 9.

14:00

“Gökje”– “Ahal”                       – 0:1

 

IV tapgyryň netijeleri:

10.

10:00

“Olimp” – “Ahal”     geçirilen               

11.

12:00

GOÝÇÝSM–“Gökje”             4:0 

12.

10:00

FSM – “Bagyr”                       0:0

                                                

Ýaryşyň tablisasy IV tapgyrdan soň:

Toparlar

O

Ý

D

U

T

U

1.

“BAGYR”

4

3

1

0

8-4

10

2.

FSM

4

3

1

0

7-2

10

3.

GOÝÇÝSM

4

2

0

2

9-7

6

4.

“AHAL”

3

1

0

2

3-4

3

5.

“GÖKJE”

4

1

0

3

6-9

3

6.

“Olimp”

3

0

0

3

4-7

0

 

11.11.2018ý. V tapgyr

13.

10:00

“Bagyr” – “Olimp”

14.

10:00

“Gökje”– FSM

15.

14:00

“Ahal” – GOÝÇÝSM

 

Bellik: Ýaryş Aşgabat şäheriniň Büzmeýin etrabynyň Gökje ýaşaýyş jaý toplumynyň
“Sport desgasynda”we Bagyr ýaşaýyş jaý toplumynyň futbol meýdanynda geçiriler.